EnglishLatviskiРусский
Par kompāniju
JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS
TIESVEDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA
JURIDISKĀ PALĪDZĪBA Online
LĪGUMU SAGATAVOŠANA
UZŅĒMUMU JURIDISKĀ APKALPOŠANA
DARĪJUMI AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
ĢIMENES TIESĪBAS
DARBA TIESĪBAS
KOMERCTIESĪBAS
IMIGRĀCIJAS TIESĪBAS
PARĀDU PIEDZIŅA
JURIDISKĀ ANALĪZE
MAKSĀTNESPĒJAS PROCESS
Kontakti
ĢIMENES TIESĪBAS

 

Konsultācijas dažādos ģimenes tiesību jautājumos:

Laulības šķiršanas lietas.
Laulāto kopmantas sadale.
Uzturlīdzekļu lietas.
Saskarsmes tiesību noteikšana.
Bērnu aizbildniecība un aizgādība
Pagaidu aizsardzībai pret vardarbību u.c.

 

Dokumentu sastādīšana iesniegšanai tiesā:

Prasības pieteikumi.
Iesniegumi.
Lūgumi.
Paskaidrojumi.
Vienošanās.
Izlīgumi u.c.