EnglishLatviskiРусский
Par kompāniju
JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS
TIESVEDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA
JURIDISKĀ PALĪDZĪBA Online
LĪGUMU SAGATAVOŠANA
UZŅĒMUMU JURIDISKĀ APKALPOŠANA
DARĪJUMI AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
ĢIMENES TIESĪBAS
DARBA TIESĪBAS
KOMERCTIESĪBAS
IMIGRĀCIJAS TIESĪBAS
PARĀDU PIEDZIŅA
JURIDISKĀ ANALĪZE
MAKSĀTNESPĒJAS PROCESS
Kontakti
DARBA TIESĪBAS

 

Konsultācijas dažādos darba tiesību jautājumos:

Strīdi par darba samaksu un prēmijām.
Strīdi par darba attiecību izbeigšanu.
Strīdi par darbinieku civiltiesisko atbildību.
Darba strīdu efektīvākas risināšanas iespējas.
Pagaidu darbinieku izmantošana u.c.


Dokumentu sastādīšana iesniegšanai tiesā:

Prasības pieteikumi.
Iesniegumi.
Lūgumi.
Paskaidrojumi.
Vienošanās.
Izlīgumi u.c.