EnglishLatviskiРусский
Par kompāniju
JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS
TIESVEDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA
JURIDISKĀ PALĪDZĪBA Online
LĪGUMU SAGATAVOŠANA
UZŅĒMUMU JURIDISKĀ APKALPOŠANA
DARĪJUMI AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
ĢIMENES TIESĪBAS
DARBA TIESĪBAS
KOMERCTIESĪBAS
IMIGRĀCIJAS TIESĪBAS
PARĀDU PIEDZIŅA
JURIDISKĀ ANALĪZE
MAKSĀTNESPĒJAS PROCESS
Kontakti
KOMERCTIESĪBAS

 

Konsultācijas uzņēmuma dibināšanas jautājumos.
Dokumentu sagatavošana uzņēmuma reģistrēšanai.
Dalībnieku un akcionāru sapulču sasaukšana.
Interešu pārstāvība.
Komercdarbības veikšana Latvijas Republika.
Restrukturizācija (apvienošanās, sadalīšana).
Sabiedrības padziļināta juridiskā izpēte.
Nozares regulēšanas juridiskie jautājumi.
Praktiska palīdzība uzņēmuma pārvaldībā.
Uzņēmumu likvidācija.