EnglishLatviskiРусский
Par kompāniju
JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS
TIESVEDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA
JURIDISKĀ PALĪDZĪBA Online
LĪGUMU SAGATAVOŠANA
UZŅĒMUMU JURIDISKĀ APKALPOŠANA
DARĪJUMI AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
ĢIMENES TIESĪBAS
DARBA TIESĪBAS
KOMERCTIESĪBAS
IMIGRĀCIJAS TIESĪBAS
PARĀDU PIEDZIŅA
JURIDISKĀ ANALĪZE
MAKSĀTNESPĒJAS PROCESS
Kontakti
Investīcijas jūsu projektos

     SIA „RIDA COMPANY” ir gatava jūsu projektos ieguldīt plaša mēroga investīcijas. Investīcijas tiks veiktas pilnībā vai daļēji iegādājoties jūsu projektu, vai arī iegādājoties daļu jūsu projekta, tieši to finansējot. Minētā projekta finansēšana ir balstīta uz paritātes principa, kur ikviens projekta īpašnieks iegulda atkarībā no tam piederošās projekta daļas apjoma. Norādītās investīcijas paredz, ka esošais projekta vadītājs (projekta atbalsta komanda) turpinās darbu, atbalstot un attīstot projektu, ne mazāk kā trīs līdz piecus gadus no investīciju ieguldīšanas brīža.

    Ja vēlaties saņemt investīcijas jūsu projektiem, lūdzu, nosūtiet uz kādu no norādītajām adresēm - info@ridacompany.lv vai – oferti ar šādu informāciju: 

 • Projekta nosaukums;
 • Projekta kopsavilkums, kas ietver tā aprakstu, norādes uz stratēģisko un taktisko mērķi, atsauces uz analogiem projektiem un projekta priekšrocības konkurētspējas ziņā;
 • Paplašināts projekta biznesa plāns;
 • Plašas atskaites par ieņēmumiem un izdevumiem par iepriekšējiem periodiem ar sadalījumu pa ceturkšņiem un posteņiem;
 • Plaša prognoze nākošajiem trim gadiem par ieņēmumiem un izdevumiem ar sadalījumu pa ceturkšņiem un posteņiem;
 • Dati par esošajiem īpašniekiem, norādot tiem piederošās projekta daļas lielumu;
 • Dati par projekta vadītāju;
 • Paplašināts to štata darbinieku uzskaitījums, kuri īstenos projekta atbalstu un attīstību;
 • Personīgi tā pilnvarotā pārstāvja dati, kurš vadīs pārrunas;
 • Pieprasīto investīciju apjoms;
 • Investīciju veids (pilnīga iegāde, daļēja iegāde (norādiet daļu %), daļas pārdošana (norādiet apjomu %), tieša finansējuma veidā, citā veidā (precizējiet)).