EnglishLatviskiРусский
Par kompāniju
JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS
TIESVEDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA
JURIDISKĀ PALĪDZĪBA Online
LĪGUMU SAGATAVOŠANA
UZŅĒMUMU JURIDISKĀ APKALPOŠANA
DARĪJUMI AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
ĢIMENES TIESĪBAS
DARBA TIESĪBAS
KOMERCTIESĪBAS
IMIGRĀCIJAS TIESĪBAS
PARĀDU PIEDZIŅA
JURIDISKĀ ANALĪZE
MAKSĀTNESPĒJAS PROCESS
Kontakti
Fizisko un juridisko personu interešu ieteikšana

Klienta interešu pārstāvēšana tiesu instancēs.

Klienta interešu pārstāvēšana tiesā.

Klienta interešu pārstāvēšana šķīrējtiesās.

Starpniecība pārrunās.

Starpniecība starp privātiem uzņēmumiem un dažādiem valsts resoriem.

 

Juridiskie pakalpojumi