EnglishLatviskiРусский
Par kompāniju
JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS
TIESVEDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA
JURIDISKĀ PALĪDZĪBA Online
LĪGUMU SAGATAVOŠANA
UZŅĒMUMU JURIDISKĀ APKALPOŠANA
DARĪJUMI AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
ĢIMENES TIESĪBAS
DARBA TIESĪBAS
KOMERCTIESĪBAS
IMIGRĀCIJAS TIESĪBAS
PARĀDU PIEDZIŅA
JURIDISKĀ ANALĪZE
MAKSĀTNESPĒJAS PROCESS
Kontakti
BRĪDINĀJUMA ZĪMOGS

 BRĪDINĀJUMA ZĪMOGS

BRĪDINĀJUMA ZĪMOGS 

Kā efektīvu un salīdzinoši lētu kavēto maksājumu problēmas risinājumu mēs piedāvājam Jums - brīdinājuma zīmogu ar „RIDA COMPANY inkaso” zīmolu. Tas ir jāuzspiež uz izejošajiem rēķiniem vai pavadzīmēm pēc to noformēšanas.

Brīdinājuma zīmoga mērķis ir uzreiz darīt zināmu darījuma partneriem, ka atliktā maksājuma termiņš tiks stingri kontrolēts un kavējuma gadījumā var iesaistīties profesionāla piedziņas kompānija, kas veiks parāda atgūšanu.

Brīdinājuma zīmoga izmantošanas rezultātā uzlabojas maksājumu disciplīna un ievērojami samazinās kavētu maksājumu skaits.

Lai sāktu izmantot pakalpojumu brīdinājuma zīmogs, ir jānoslēdz līgums, un mēs Jums piegādāsim zīmogu „RIDA COMPANY inkaso”  vienas darba dienas laikā.

Ka arī pastāv iespēja izmatot «elektronisko Brīdinājuma zīmogu» „RIDA COMPANY inkaso”.  

Cena par 1 gadu EUR 99,-

Inkaso - Parādu piedziņa