EnglishLatviskiРусский
Par kompāniju
JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS
TIESVEDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA
JURIDISKĀ PALĪDZĪBA Online
LĪGUMU SAGATAVOŠANA
UZŅĒMUMU JURIDISKĀ APKALPOŠANA
DARĪJUMI AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
ĢIMENES TIESĪBAS
DARBA TIESĪBAS
KOMERCTIESĪBAS
IMIGRĀCIJAS TIESĪBAS
PARĀDU PIEDZIŅA
JURIDISKĀ ANALĪZE
MAKSĀTNESPĒJAS PROCESS
Kontakti
PARĀDA ATGŪŠANA PIRMSTIESAS CEĻĀ

 

Starp RIDA COMPANY un Jums tiek noslēgts līgums, saskaņā ar kuru mēs Jūsu vārdā veicam pārrunas ar parādnieku. Pārrunu laikā parādniekam tiek skaidrotas juridiskās un finanšu sekas, kuras iestāsies, ja viņš labprātīgi nesamaksās savu parādu. Mēs vienmēr cenšamies atrast optimālāko problēmas risinājumu un nepasliktināt mūsu klientu attiecības ar viņu debitoriem.

 

Parāda atgūšanas pirmstiesas ceļā process ietver:

Debitora identifikāciju.

Kontaktinformācijas meklēšanu. 

Atgādinājuma vēstuļu sistēmu.

Regulāru telefonisku un/vai elektronisku Inkaso. 

Parāda atmaksas grafika sastādīšanu.

Uzraudzību. 

Maksājumu kontroli.

 

 

 

Parādu piedziņa