EnglishLatviskiРусский
Par kompāniju
JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS
TIESVEDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA
JURIDISKĀ PALĪDZĪBA Online
LĪGUMU SAGATAVOŠANA
UZŅĒMUMU JURIDISKĀ APKALPOŠANA
DARĪJUMI AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
ĢIMENES TIESĪBAS
DARBA TIESĪBAS
KOMERCTIESĪBAS
IMIGRĀCIJAS TIESĪBAS
PARĀDU PIEDZIŅA
JURIDISKĀ ANALĪZE
MAKSĀTNESPĒJAS PROCESS
Kontakti
PARĀDA ATGŪŠANA TIESAS CEĻĀ

 

Pēc pirmstiesas parāda piedziņas procesa beigām, RIDA COMPANY individuāli sagatavos ieteikumus turpmākajām ieteicamajām darbībām. Visbiežāk tā ir parādu atgūšana tiesvedības ceļā.

 

Parāda atgūšana tiesas ceļā:

Prasības pieteikuma sagatavošana un iesniegšana tiesā.

Interešu pārstāvēšana tiesā.

Tiesvedības procesa monitorings.

Tiesas Lēmuma vai Sprieduma un Izpildu raksta saņemšana.

Izpildu raksta iesniegšana tiesu izpildītājam.

Tiesas Lēmuma vai Sprieduma izpildes procesa monitorings.

 

Kā arī:

Citu procesuālo dokumentu un to pielikumu sagatavošana un iesniegšana.

Kreditora interešu pārstāvēšana parādnieka maksātnespējas procesos.

Kreditora  interešu pārstāvēšana parādnieka tiesiskās aizsardzības procesos.

 

 

 

Parādu piedziņa