EnglishLatviskiРусский
Par kompāniju
JURIDISKIE PAKALPOJUMI
UZŅĒMUMU JURIDISKA APKALPOŠANA
PARĀDU PIEDZIŅA - Inkaso
MAKSĀTNESPĒJAS PROCESS
Kontakti
PARĀDA ATGŪŠANA TIESAS CEĻĀ

Pēc pirmstiesas parāda piedziņas procesa beigām, RIDA COMPANY individuāli sagatavos ieteikumus turpmākajām ieteicamajām darbībām. Visbiežāk tā ir parādu atgūšana tiesvedības ceļā.

Parāda atgūšanas tiesas ceļā:

- Prasības pieteikuma sagatavošana un iesniegšana tiesā

- Interešu pārstāvēšana tiesā

- Tiesvedības procesa monitorings

- Tiesas Lēmuma vai Sprieduma un Izpildu raksta saņemšana

- Izpildu raksta iesniegšana tiesu izpildītājam

- Tiesas Lēmuma vai Sprieduma izpildes procesa monitorings

 

Kā arī (bet ne tikai):

- Citu procesuālo dokumentu un to pielikumu sagatavošana un iesniegšana

- Kreditora interešu pārstāvēšana parādnieka maksātnespējas procesos

- Kreditora  interešu pārstāvēšana parādnieka tiesiskās aizsardzības procesos

 

Inkaso - Parādu piedziņa

Tiesvedība un strīdu risināšana