EnglishLatviskiРусский
Par kompāniju
JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS
TIESVEDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA
JURIDISKĀ PALĪDZĪBA Online
LĪGUMU SAGATAVOŠANA
UZŅĒMUMU JURIDISKĀ APKALPOŠANA
DARĪJUMI AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
ĢIMENES TIESĪBAS
DARBA TIESĪBAS
KOMERCTIESĪBAS
IMIGRĀCIJAS TIESĪBAS
PARĀDU PIEDZIŅA
JURIDISKĀ ANALĪZE
MAKSĀTNESPĒJAS PROCESS
Kontakti
Parādu piedziņa no uzņēmumiem un privātpersonām

Klienti, kuri mums ir uzticējuši parādu atgūšanu, ir pārliecinājušies par mūsu realizētā piedziņas procesa augsto efektivitāti, kas ir balstīts uz aktīvu darbību kompleksu.

Uzkrāta pieredze ļauj mums atrast pareizo risinājumu jebkuras sarežģītības pakāpes lietai un sekmīgi to novest no sākuma līdz beigām.

Mūsu realizētais parādu piedziņas process ļauj savlaicīgi konstatēt parādnieka problēmas vai pretlikumīgu rīcību un attiecīgi reaģēt.

Mēs uzņemamies parādu piedziņu, neatkarīgi no summas.

Ja nav likumisku šķēršļu parāda piedziņai, tad mēs sagatavosim „Līgumu par parādu piedziņu” un vienosimies ar Jums par laiku un vietu, kad un kur Jūs varēsiet to parakstīt. Parāda piedziņas procesā mums būs nepieciešamas arī dokumenti, kas apliecina parāda esamību - pavadzīmes, rēķini, līgumi u.c., kurus Jūs varēsiet nodot mums personīgi tikšanās laikā vai atsūtīt pa faksu vai e-pastu.

Kā efektīvu un salīdzinoši lētu kavēto maksājumu problēmas risinājumu mēs piedāvājam Jums - brīdinājuma zīmogu ar „RIDA COMPANY inkaso” zīmolu. Tas ir jāuzspiež uz izejošajiem rēķiniem vai pavadzīmēm pēc to noformēšanas.

Brīdinājuma zīmoga mērķis ir uzreiz darīt zināmu darījuma partneriem, ka atliktā maksājuma termiņš tiks stingri kontrolēts un kavējuma gadījumā var iesaistīties profesionāla piedziņas kompānija, kas veiks parāda atgūšanu.

Brīdinājuma zīmoga izmantošanas rezultātā uzlabojas maksājumu disciplīna un ievērojami samazinās kavētu maksājumu skaits.

Lai sāktu izmantot pakalpojumu brīdinājuma zīmogs, ir jānoslēdz līgums, un mēs Jums piegādāsim zīmogu „RIDA COMPANY inkaso”  vienas darba dienas laikā.

Ka arī pastāv iespēja izmatot «elektronisko brīdinājuma zīmogu» „RIDA COMPANY inkaso”.  

Cena par 1 gadu EUR 99,-

Juridiskie pakalpojumi

Inkaso - Parādu piedziņa

BRĪDINĀJUMA ZĪMOGS